Bankgegevens

Overschrijvingen kunnen gebeuren naar:

Richmond bvba

KBC: 738-0275569-14

IBAN: BE94 7380 2755 6914

BIC: KREDBEBB